Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Een vorm van transport van stoffen door celmembranen heen die, in tegenstelling tot actief transport, geen energie (ATP) kost. Bij passief transport stromen stoffen met het concentratieverval mee. Van een gebied met een hoge concentratie opgeloste stoffen naar een gebied met een lage concentratie opgeloste stoffen.

 

YTlogoenmooienaam