Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Een grafische weergave van de biomassa van elke schakel uit de voedselketen (trofisch niveau). Deze piramide heeft altijd een piramidevorm omdat er per trofisch niveau energie verloren gaat uit de voedselketen. Uitstroom van energie uit de voedselketen wordt veroorzaakt door dissimilatie in het organisme, onverteerde delen of (delen van) organismen die niet gegeten worden en een natuulijke dood sterven. 

 

YTlogoenmooienaam