Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Kringvormige chromosomen die los in het cytoplasma liggen. De plasmiden komen alleen bij bacteriën voor.