Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Een preparaat is een hulpmiddel bij de microscopie om een object te fixeren op de microscoop. Een preparaat bestaat uit een dik objectglas en het te bestuderen onderwerp (object). Het object wordt afgedekt met een dun objectglaasje om de lenzen van de microscoop te beschermen.

 preparaat