Schimmeldraad, zwamdraad of hyfe is de benaming voor de lange, zich vertakkende draden van een schimmel. Een netwerk van schimmeldraden vormt de zwamvlok (mycelium). De schimmeldraden zijn de daadwerkelijke schimmel. De paddenstoel de vrucht van de schimmel. In deze paddenstoel worden de sporen van de schimmel gevormd.