Plek op het hart dat signalen ontvangt van autonome, motorische zenuwen. De sinusknoop zit op de rechterboezem. De sinusknoop zorgt voor het ontstaan van een depolarisatiegolf over het hart, waardoor eerst de boezems, en met wat vertraging de kamers samentrekken.