Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

De stikstofbasen zijn de bouwstenen van het DNA. Er bestaan vier  stikstofbasen voor de bouw van het DNA: thymine, cytosine, guanine en adenine. In het RNA wordt thymine vervangen door de vijfde stikstofbase uracil. In de volgorde van deze stikstofbasen liggen onze erfelijke eigenschappen geschreven.