Het membraan van de cel is semipermeabel. Half doorlaatbaar. Het membraan laat door zijn bouw vooral watermoleculen door. De meeste andere in het water opgeloste moleculen kunnen zonder hulp van specifieke eiwitten niet door de membraan heen diffunderen (passeren).

gefaciliteerde diffusie