Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Stelsel van klanken, letters, woorden en grammatica dat mensen gebruiken om met elkaar te communiceren.