Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Het classificeren (ordenen) van individuen of objecten in groepen op basis van uiterlijke kenmerken, eigenschappen op cellulair niveau of op basis van het DNA.