Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Lymfocyten behorende bij de cellulaire afweer. Tc-cellen (Cytotoxische T-cellen) doden pathogenen die zich in de cel verstopt hebben en andere lichaamsvreemde cellen door cellyse. Het “lekschieten” van de cel waardoor deze sterft. TH-cellen (T-helpercellen) zijn lymfocyten die het immuunsysteem activeren.