Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Het vermogen van organismen om schommelingen in een abiotische factor te verdragen. Organismen met smalle tolerantiegrenzen zijn specialisten en komen hoofdzakelijk voor in climaxecosystemen. Organismen met brede tolerantiegrenzen zijn opportunisten en komen vooral voor in pioniersvegetaties.