Het vermogen van organismen om schommelingen in een abiotische factor te verdragen. Organismen met smalle tolerantiegrenzen zijn specialisten en komen hoofdzakelijk voor in climaxecosystemen. Organismen met brede tolerantiegrenzen zijn opportunisten en komen vooral voor in pioniersvegetaties.