Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

De diersoort die aan het eind van een voedselketen staat, heet de toppredator. Toppredatoren hebben zelf geen vijanden.