Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Met een trans-gen bedoelen we een geïsoleerd stukje DNA dat één gen bevat en dat wordt geïsoleerd uit het DNA van het ene organisme en wordt ingebracht in het erfelijk materiaal van een ander organisme. Het ontvangende organisme krijgt er door dit trans-gen een erfelijke eigenschap bij en kan op basis van dit trans-gen nieuwe eiwitten produceren.