Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Trombine is een enzym dat van belang is bij de bloedstolling. Het enzym ontstaat uit protrombine en zet onder andere fibrinogeen in fibrine om. Fibrine is het basisbestanddeel van eenbloed stolsel.Een bloedstolsel is nodig, en zelfs levensreddend, omdat het een bloeding stopt. Op de plaats waar een bloedvat lek is, bijvoorbeeld door een wond, dient de bloeding te worden gestopt en de vorming van fibrine is ter plaatse een voorwaarde om dit te bewerkstelligen. Trombine heeft echter nog meer functies; in het gehele proces van de bloedstolling speelt trombine een centrale rol. Het activeert de bloedplaatjes (trombocyten) die hechten aan het beschadigde weefsel. Het activeert ook diverse stollingsfactoren die er op hun beurt weer voor zorgen dat er meer trombine gevormd kan worden.Trombine ontstaat uit protrombine dat door het enzym factor Xa (Romeinse 10, de a staat voor "actief") wordt omgezet naar trombine.

Trombine