Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Uitspoeling is een bodemvormend proces waarbij in water oplosbare deeltjes (mineralen  en klei) met regenwater wegzakken naar diepere lagen. De mineralen zijn dan niet meer beschikbaar voor de vegetatie. De bodem wordt dan voedselarm.