Uitspoeling is een bodemvormend proces waarbij in water oplosbare deeltjes (mineralen  en klei) met regenwater wegzakken naar diepere lagen. De mineralen zijn dan niet meer beschikbaar voor de vegetatie. De bodem wordt dan voedselarm.