Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Een skelet dat de zachte delen van het lichaam beschermt en waaraan de bewegingsspieren zitten vastgehecht. Meestal aangetroffen bij ongewervelde dieren. Slakkenhuisjes zijn voorbeelden van een uitwendig skelet. Vogels, vissen en zoogdieren hebben een inwendig skelet.