De manier hoe een organisme zich voedt. Dit kan autotroof of heterotroof zijn. Heterotrofe organismen hebben andere organismen nodig om aan hun organische energierijke stoffen te komen. Autotrofe organismen vormen deze organische stoffen zelf in de fotosynthese.