Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Een reeks populaties of individuen is in een voedselketen met elkaar verbonden, waarbij elke populatie of individu voedselbron is voor de volgende populatie. Met een voedselketen geef je de energie stroom door het ecosysteem aan. Per voedselketen (schakel of trofisch niveau) gaat er energie verloren uit de voedselketen. 

 

YTlogoenmooienaam YTlogoenmooienaam