Zintuigen die liggen in de huid en in het inwendige van het organisme. De adequate prikkel voor warmtereceptoren is warmte. Warmtezintuigen zijn geen thermometers en meten dus niet de absolute temperatuur, maar meten temperatuurverschillen.