Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Xyleem is een plantenweefsel bestaande uit vaten en komt voor in vaatplanten. Xyleem zorgt voor het transport van water en daarin opgeloste stoffen vanaf de wortels naar de bladeren. Het watertransport in het xyleem gebeurt in de belangrijkste plaats door zuigkracht die ontstaat door de transpiratie in de bladeren en in mindere mate door de worteldruk en adhesie- en cohesiekrachten.