Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Aantal geboren baby's in een bepaald gebied per jaar. Het geboortecijfer zal voor een populatie hoger liggen dan het sterftecijfer indien de populatie nog onder de draagkracht van het gebied ligt. Zit een populatie boven de draagkracht (Carrying capacity) van het gebied dan zal door een hoger sterftecijfer dan het geboortecijfer de populatie in omvang afnemen door honger, ziekte, ongelukken en predatie.