Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Afzonderlijke handeling van een dier die waarneembaar zijn voor de observant (etholoog). In de ethologie worden in een ethogram gedragselementen objectief beschreven voor gedragsstudies.