Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Groep samenhangende en opeenvolging van handelingen die hetzelfde doel dienen. Alle handelingen die bijvoorbeeld  leiden tot het verkrijgen van voedsel horen in eenzelfde gedragssysteem.