Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Een gemengde zenuw bevat zowel zenuwuitlopers van gevoelszenuwcellen (sensorische zenuwcellen) als zenuwuitlopers van bewegingszenuwcellen (motorische zenuwencellen). Sensorische zenuwen bevatten alleen maar uitlopers van sensorische zenuwcellen. Motorische zenuwen bevatten alleen maar uitlopers van motorische zenuwcellen.