Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Genetische drift zorgt ervoor dat de frequentie van een allel binnen een populatie kan toenemen of afnemen en is daarmee een belangrijk mechanisme van evolutie. Individuen met succesvolle allelen (blauwe halve rondjes) zullen na verloop van tijd in frequentie toenemen. Ook de allelen die het fenotype succesvol maaken zullen in frequentie toenemen. Individuen met minder succesvolle allelen (rondjes met uitsteeksel) zullen onder invloed van natuurlijke selectie afnemen. De frequentie van het allelen dat hun fenotype niet succesvol maakt zal ook in frequentie afnemen.