Mutaties waarbij het aantal chromosomen in een cel is veranderd. Bijvoorbeeld trisomie-21 waarbij er drie chromosomen van nummer 21 zijn. Bij chromosoommutaties zijn er stukjes chromosoom te weinig of teveel. Bij puntmutaties hebben er kleine veranderingen plaatsgevonden in de basenvolgorde.