Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Afzondering van anderen van dezelfde soort. Door geografische isolatie kunnen individuen van een soort niet meer met elkaar paren, blijven mutaties in de deelpopulaties en kunnen er nieuwe soorten ontstaan door geografische isolatie. Het ontstaan van nieuwe soorten wordt versterkt indien de milieus in beide gescheiden populaties sterk verschilt.