Reproductie waarbij twee ouderlijke individuen betrokken zijn en waarbij samensmelting plaatsvindt tussen gameten (geslachtscellen). Bij geslachtelijke voortplanting ontstaan unieke individuen, met unieke combinatie van genen en unieke fenotypische verschijningsvormen.