Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Leverontsteking of hepatitis is een verzamelnaam voor een aantal op elkaar lijkende ontstekingsverschijnselen van de lever. Het woord hepatitis komt uit het Grieks en Latijn en bestaat uit twee delen: hèpar  en -itis. Hepar betekent lever en het achtervoegsel -itis betekent ontsteking. Hepatitis betekent dus een ontsteking van de lever. Een verschijnsel van hepatitis kan zijn dat mensen een gelige of lichtbruine huidskleur krijgen. Dit wordt geelzucht  genoemd. Dit is het makkelijkst te zien in het oogwit, Geelzucht ontstaat door een te hoog gehalte van de stof bilirubine in je bloed. Bilirubine is een afvalstof die ontstaat bij de afbraak van hemoglobine uit je rode bloedcellen. Normaal gesproken wordt de stof bilirubine verwerkt door de lever en komt het terecht in de galvloeistof. Vervolgens wordt het via je ontlasting je lichaam uitgewerkt. Door verschillende oorzaken kan dit proces verstoord raken. Bij een leverontsteking kan de bilirubine  niet op de juiste manier worden verwerkt en uitgescheiden, waardoor er een verhoogde concentratie van de stof in je bloed achterblijft.