Geslachtschromosoom, dat het geslacht van het organisme bepaalt. Op het y-chromosoom ligt het SRY (Sexedeterminating Region of Y-chromosome) gen dat ervoor zorgt dat het organisme zich ontwikkelt tot man. Alleen mannen hebben een y-chromosoom