Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Mechanismen van een organisme om zichzelf in leven te houden. Zelfregulatie komt tot stand door hormonen, zenuwen, zintuigen en transport van stoffen.