Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Zintuigen bevatten zintuigcellen. In de ogen, neus, tong, oren en huid zitten de zintuigcellen die prikkels vanuit het milieu kunnen opvangen. De zintuigcellen functioneren als een soort transformator. Zintuigcellen zetten lichtprikkels, geluidsprikkels, geurprikkels, smaakprikkels, pijnprikkels, warmteprikkels en koude prikkels om in impulsen. Via sensorische zenuwen worden deze impulsen naar het centrale zenuwstelsel gestuurd.

transformatorofzintuigcelbegrip