Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Zuurgraad van een oplossing. Een oplossing kan zuur zijn (pH=1), basisch (pH=14) of neutraal (pH=7). De zuurgraad van een oplossing wordt veroorzaakt door de hoeveelheid H+-ionen in de oplossing.

Zuurgraad