Mens van 16 tot 21 jaar oud, die geheel zelfstandig wordt.

32