Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

De fijnste vertakkingen van de bloedvaten. In de haarvaten vindt de gaswisseling plaats tussen het bloed en de weefsels. In de haarvaten stroom het bloed langzaam zodat makkelijk het koolstofdioxide kan worden opgenomen uit de weefsels en de zuurstof kan worden afgegeven aan de weefsels. Haarvaten hebben een zeel kleine diameter en een zeer dunne wand.