Een aanvoerend nierslagadertje vertakt zich in het nierkapsel van Bowman verder tot een kluwen van haarvaten. We noemen deze haarvatenkluwen ook wel glomerulus. In deze haarvatenkluwen wordt onder invloed van de bloeddruk (ultrafiltratie) de voorurine gevormd.