De specifieke leefomgeving van een organisme. Op deze plekken voldoen zowel biotische als abiotische factoren aan de minimale levensvoorwaarden, de eisen,  van het betreffend organisme. Dat wil zeggen dat deze factoren binnen de toleranties van dat organisme blijven. Een habitat is een onderdeel van een ecosysteem.

Ecosysteem en habitat