Humaan Chorion Gonadotropine, een hormoon dat door het kiemblaasje (blastocyste) gevormd wordt. HCG zorgt ervoor dat het geel lichaam gedurende de eerste 12 weken van de zwangerschap in stand wordt gehouden, zodat het geel lichaam progesteron kan blijven produceren. Progesteron van het geel lichaam houdt het baarmoederslijmvlies in stand.  

HCGII