Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

De twee ketens in een DNA-molecuul liggen in een dubbele spiraal om elkaar heen. Dit heet een dubbele helix(structuur). James Watson en Francis Crick hebben in 1953 deze structuur opgehelderd aan de hand van de röntgenfoto's van Rosalind Franklin.