Niet selectieve, slecht afbreekbare giftstoffen tegen onkruiden.