Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Organismen die niet zelf organische stoffen kunnen produceren uit anorganische stoffen en zich daarom voeden met andere organismen. Heterotrofe organismen verkrijgen hun energie uit organische stoffen van de organismen die ze eten.