Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Organen bij verschillende organismen die overeenkomsten vertonen in bouw, maar met een verschil in functie. Homologe organen hebben een gelijke embryonale ontstaanswijze en organisme met homologe organen zijn allemaal ontstaan uit één gemeenschappelijke voorouder.