Organen bij verschillende organismen die overeenkomsten vertonen in bouw, maar met een verschil in functie. Homologe organen hebben een gelijke embryonale ontstaanswijze en organisme met homologe organen zijn allemaal ontstaan uit één gemeenschappelijke voorouder.