Ook wel nabootsing van gedrag van andere organismen. Wanneer dieren leren door het gedrag van soortgenoten na te doen.