Bij het dreigen kunnen dieren imponeergedrag vertonen. Ze maken zich zo groot en indrukwekkend mogelijk.