Het aantal impulsen dat per tijdseenheid door een zenuwcel wordt voorgeleid. Heftige prikkels veroorzaken impulsen met een grote frequentie. Zachte prikkels veroorzaken impulsen met een lagere frequentie.