Ventilatie van de lucht in de longblaasjes. Ademhaling waarbij de inademing tot stand komt door het samentrekken van de buitenste tussenribspieren, en de uitademing komt passief tot stand onder invloed van de zwaartekracht.